Billedkunstner Hanna Høiness
Hjem
Utstillinger
Utsmykninger
Portrett
CV
Kontakt meg
 

 

 

 

Akershus Kustnersenter

 

I prosjektet FLUKT jobber jeg med maleriet på en tradisjonell måte, hvor jeg konsentrerer meg om dybde. Jeg arbeider med bakgrunn og forgrunn, men utelukker mellomgrunnen i bildene for å få et større spenn mellom himmelen bak, og vegetasjonen i front. Dette lager et ikke-definert rom i mellomgrunnen, hvor noe befinner seg, men vi vet ikke hva.

Det første rommet inneholder malerier som er lyse og lette, samt et maleri med en stor, faretruende fugl.

De to neste rommene inneholder bilder med samme motiv gjentatt på forskjellige formater.

En sammenhengende billedflate er montert i det innerste rommet , som utgjør en illusjon på et uendelig rom utenfor.

Denne billedflaten henger litt høyt, slik at det er litt krevende å "se ut".

 

Tittelen FLUKT speiler, for meg, det udefinerbare mellom det nære og det fjerne, samt selve ordet, som hverken er negativt eller positivt. Eksempel; på flukt fra noe, fugler i flukt, huset ligger i flukt med naturen.

Verbet å flykte er både negativt og positivt, vi kan flykte fra noe farlig eller fra fangenskap, vi flykter ut i naturen for å få overskudd og bedre psykisk helse. Noen bruker også maleriet som en flukt, da inn i ett hemmelig eget rom.

Hanna A. Høiness


 Utviklet av Bysant AS